Rendelet

magyar

Dudar Község Önkormányzata polgármesterének

összefoglaló tájékoztatója

Dudar Településképi Arculati Kézikönyvéről, valamint a településkép védelméről szóló 16/2017. (XII.15.) önkormányzati rendeletről

 

Ezúton is tájékoztatom Önöket, hogy elfogadásra került Dudar Településképi Arculati Kézikönyve (továbbiakban: TAK), valamint a településkép védelméről szóló 16/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény és a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet előírásai szerint.

A TAK általános építészeti, esztétikai útmutatást kíván nyújtani, a településkép történeti örökségeinek, jelenlegi adottságainak, valamint a településfejlesztési elképzelések figyelembevételével. A kézikönyv nem jogszabály, hanem egy útmutató, tájékoztató – a lakosság, az építtetők és az építtetők tervezői számára – a település közössége által elvárt építészeti, esztétikai minőségről és jellegről. A TAK  feltárja és bemutatja a településen belül jól elkülönülő egyes településrészek arculati jellemzőit, értékeit, és javaslatot tesz a településképhez illeszkedő építészeti elemek alkalmazására.

A TAK-ban összegyűjtött információk felhasználásával elkészült a településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet is, mely biztosítja a településkép védelmét a településképi követelmények meghatározásával.

A Képviselő-testület által elfogadott TAK, és a településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet elérhető és megismerhető a lenti hivatkozásokra kattintva.

Fenti dokumentumokkal kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat a dudaronkorm@invitel.hu e-mail címre küldhetik meg.

 

Dudar, 2018. január 4.

 

Tóth Edina Kitti sk.

polgármester