KISOSZ

magyar

KISOSZ tájékoztató!

Tisztelt Vállalkozók!

Igen népszerű pályázatra hívjuk fel figyelmét, amely 2018.február 9-ig újra beadható.
A pályázat neve és kódja: NFA-2017-KKV Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatása.
Lényege: 5 milliárd forint keretösszegű pályázat mikro-, kis- és középvállalkozásoknak (kkv), hogy új munkahelyeket hozzanak létre. A pénzből a kkv-k többek között új eszközöket, gépeket szerezhetnek be, de a támogatási összeget ingatlanvásárlásra vagy bérleti díjakra is fordíthatják. Minimum két embert fel kell venni és így a támogatás mértéke nem regisztrált álláskereső esetén új munkahelyenként 1,5 millió forint lehet.
A pályázók ezen felül kiegészítő támogatásként kiközvetített álláskereső foglalkoztatása esetén új munkahelyenként további 500 ezer forint, illetve, ha az elmúlt 12 hónap alatt kizárólag közfoglalkoztatási jogviszony keretében foglalkoztatott álláskereső felvételét vállalják, új munkahelyenként további 800 ezer forint támogatást kaphatnak.
Új munkahelyenként még további 400 ezer forint támogatásban részesülhetnek a pályázók, ha kedvezményezett járásban vagy településen hajtják végre a beruházást.
A vállalkozás így akár 2,7 millió forint támogatást is kaphat.
A támogatás keretében elszámolható költségek:
A beruházás célját szolgáló tárgyi eszközök és immateriális javak
A támogatás keretében új tárgyi eszközök és immateriális javak költségei számolhatók el - a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 47-48. § és 51. §-a szerinti bekerülési értékben.
Ingatlanvásárlás elszámolható! Kizárólag, - nem lakás céljára szolgáló - üzleti tevékenység végzésére irányuló ingatlan (üzlethelyiség) vételárának, illetve bérletének költsége támogatható. A pályázat keretében nem támogatható olyan ingatlan vásárlása, amelynek a helyrajzi száma alatt nem található épület vagy építmény.

Támogatható tevékenységek:
Új eszközök, gépek beszerzése, immateriális javak költségei, ingatlan vásárlása, ingatlan bérleti díjak, lízing költségek (tárgyi eszközökhöz, ingatlanokhoz kapcsolódó)

Tehát a támogatás nem vehető igénybe bérre és járulékokra, de a munkahelyteremtéshez szükséges feltételek kialakításához igen.
A pályázat benyújtása után másik pályázat keretében lehetőség van az alkalmazottak után bérköltség és járulékainak támogatására 8 hónapon keresztül 100%-os mértékű támogatás formában.
A két pályázattal együtt akár 6 millió forint vissza nem térítendő támogatásban is részesülhet
A KISOSZ segítséget nyújt a pályázat elkészítésében is. Ebben az esetben hívja Janniné Ható Anikót a +36-70-3996297 számon.