Tájékoztatjuk a Lakosságot, hogy 2018. február 8-án az útviszonyok miatt az Alkotmány utcában a maradék vegyes hulladékszállítás elmaradt.

Pótlást az útviszonyoktól függően 2018. február 15-én ismételten megkísérli a Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft., természetesen a plusz hulladék elszállításával együtt.

 

Megértésüket köszönjük:

Dudar Községi Önkormányzat

magyar

Dudari Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Dudari Közös Önkormányzati Hivatal

                                                                                                       pénzügyi és számviteli ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8416 Dudar, Rákóczi F. utca 19.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. melléklet 19. pont: pénzügyi és számviteli feladatkör

Ellátandó feladatok:

Pénzügyi, számviteli feladatok.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Pénzügyi, számviteli feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) a Dudari Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályzata, továbbá Dudar és Nagyesztergár Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek a Dudari Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2018. évi illetménykiegészítéséről szóló önkormányzati rendeleteinek rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középiskola/gimnázium, gazdasági középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, banki ügyintézői, informatikai, műszaki, logisztikai, menedzserasszisztens szakképesítés,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • mérlegképes könyvelő képesítés,
 • önkormányzatnál, önkormányzati költségvetési szervnél pénzügyi területen - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a pályázó szakmai életrajza a közszolgálati tisztviselők személyi adataira, a közigazgatási szerveknél foglalkoztatott munkavállalók személyi adataira és a munkaügyi nyilvántartásra, a közszolgálati alapnyilvántartásra és közszolgálati statisztikai adatgyűjtésre, valamint a tartalékállományra vonatkozó egyes szabályokról szóló 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti tartalommal,
 • a pályázó nyilatkozata a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról,
 • a pályázó nyilatkozata, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 84-85. §-ai szerinti összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn,
 • a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 • végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevél másolata,
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Szivák Péter jegyző nyújt, a 06/88/487-002 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Dudari Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8416 Dudar, Rákóczi F. utca 19. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: D/263/2018. , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi és számviteli ügyintéző.

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az állás betöltéséről a benyújtott pályázatok tartalma, valamint -szükség esetén- személyes meghallgatás alapján a Dudari Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője dönt a közös önkormányzati hivatal székhely önkormányzata polgármesterének egyetértésével.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. február 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

 • Dudar Község Önkotmányzata honlapján: www.dudar.hu - 2018. február 10.
 • Veszprém Megyei Napló - 2018. február 10.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

 

 

magyar